IT (INFORMAN TECHNOLGIE) :

Hlavnm cieom je zabezpeova kvalitn sluby pre naich zkaznkov v oblasti IT a to 24 hod. Denne, 7 dn v tdni. Ponkame vm profesionlny servis vpotovej techniky, analzu porch hardvru a ich nsledn odstrnenie. Plnovanie, kontrola a drba IT zariaden firemnej infratruktry je neodmyslitenou sasou podpory prevdzky spolonost. Za prioritn oblas povaujeme dosiahnutie maximlnej ochrany IT zariaden pred tokmi, ktor s v dnenej dome na dennom poriadku. Pri realizcii bezpenostnch projektov sa zameriavame na komplexn rieenie bezpenosti, prihliadajc na poiadavky zkaznka a maximlnu bezpenos pri cenovej dostupnosti. Sluby s spojen s elektronickmi slubami napojenia na Internet, so systmovou a technickou integrciou. Aj v tejto oblasti sa na ns mete obrti ako na spoahlivho partnera.


  Intalcia a konfigurcia OS Windows, LINUX / [ Desktop / Server ] rieenia
  Intalcia uvateskch programov, antivrovych a antispamovych programov
  Nvrh, realizcia a drba potaovch sieti LAN, WAN, WiFi ...
  Nvrh, realizcia a drba VoIP telefnie na bze H323 a SIP protokolov
  Kompletn bezpenostn ochrana a intalcia firewall systmov.
  drba IT zariaden, profilaktika
  Sprva serverov a PC na diaku
  kolenia v oblasti IT, individulne, v naom koliacom stredisku, alebo priamo u zakaznka
  Predaj potaov, tlaiarn, multimedilnych zariaden, digitlnych fotoaprtov ...