PROFIL SPOLONOSTI :

Naa spolonos zaala psobi na trhu 1. janura 2001. Pvodne zanala ako SZO a jej nzov bol Alorim TRADE - IO: 37518160. Neskr sa transformovala na TOMIRA s.r.o. , poskytuje komplexn sluby v oblasti IT technolgi a pecializuje sa na ochranu osobnch dajov. Od samho poiatku svojej existencie sme sa zameriavali na poskytovanie kompletnch sluieb v oblasti vpotovej techniky, profesionlnych sluieb v oblasti webdesignu, webhostingu, registrcie domn a dodvku programovho vybavenia na zkazku. Od roku 2005 sa venujeme ochrane osobnch dajov. Vypracovali sme mnostvo projektov na zklade zkona .428/2002 Z.z. - o ochrane osobnch dajov a nsledne zkona . 122/2013 Z.z. a jeho novely.

Ku du 22.9.2017 sme vykolili 2476 osb, vypracovali sme viac ako 5200 bezpenostnch projektov a v zastupovali sme klienta pri 21 spench kontrolch z radu na ochranu osobnch dajov. akujeme za Vau dveru. Aj vaka Vm sme ldrom v oblasti ochrany osobnch dajov. akujeme Vm za prejaven dveru.Momentlne mme ako jedna z mla spolonost na trhu :
   viac ako 15 ron skusenosti ( prax od roku 2001 )
   viac ako 5200 spokojnch zkaznkov
   viac ako 5800 registrovanch klientov, ktorm poskytujeme poradenstvo a in sluby
   vykonva extern zodpovedn osobu u 126 klientov
   aktulne 21 spench kontrl z UOOU
   poistenie prpadnej kody a do vky 60.000 ,- EUR ( v spolonosti Allianz - Slovensk poisova, a. s. ) - monos dokza poistnm cetifiktom


Naa spolonos
  m   9   analytikov informanch systmov
  m   1   pracovnka, ktor ma previerku na stupe utajenia dvern a tajn
  m   6    odbornch koliteov
  m   2    servisnch technikov na kamerov systmy
  m   6    zodpovednch osb na zklade 23, ktor absolvovali skky na UOOU
  m   86   zmluvnch partnerov
  m   6    poboiek po celom Slovensku
  m vlastn prvne oddelenie